Masz pytania? Odpowiadamy!

Czym jest numer paragonu potrzebny do weryfikacji zgłoszenia?

Każdy paragon posiada swój unikalny numer.  Sprzedawcy umieszczają go na paragonie w różnych miejscach, natomiast przeważnie znajduje się on w pobliżu numeru NIP.  

UWAGA: numer paragonu to nie numer NIP.

Jak otrzymam wygraną nagrodę?

Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców po prawidłowej weryfikacji na koszt organizatora za pośrednictwem kuriera.